KRZEMIAN POTASOWY SUSZONY

(KWAS KRZEMOWY, SÓL POTASOWA)

 

Charakterystyka ogólna
Biały pylisty proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Nazwa i oznaczenie 300 K 50 400 K 40
Zawartość SiO2 % 58 ± 2,0 61 ± 2,5
Zawartość K2O % 27 ± 2,0 25 ± 2,0
Moduł molowy SiO2 / K2O 3,2 - 3,4 3,7 – 4,0
H2O (w 600 oC) % 11,5 ± 2,0 12,0 ± 2,0
Ciężar nasypowy g/l 350 - 500 330 - 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość wykonania innych (inny moduł molowy i ciężar nasypowy) krzemianów suszonych wg indywidualnych potrzeb Klientów.

 

Zastosowanie
Produkcja przemysłowa materiałów ogniotrwałych, tynków i farb elewacyjnych. Składnik nawozów ogrodniczych i preparatów szklarniowych.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych i okularach ochronnych. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Big-bagi, worki polietylenowe lub papierowe z wkładką PE( na paletach lub bez). Kryte środki transportu kolejowego i drogowego.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.
Przechowywanie
Suche, chłodne pomieszczenia.

Utylizacja odpadów
Produkt posiada wysokie pH. Rozsypany, stanowiący odpad należy zebrać do worków, pojemników itp. odpornych na działanie środka i zneutralizować. Pozostałość po zgrubnym zebraniu spłukać dużą ilością wody.