SZKLIWO SODOWE
(KWAS KRZEMOWY, SÓL SODOWA)
ZN-04/Z.Ch."Rudniki" S.A./259

 

Charakterystyka ogólna
Bezkształtne kawałki pokruszonej tafli o kolorze niebieskawo-zielonym.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2 + Na2O  %
min 99,0
Moduł molowy SiO2 / Na2O  
powyżej 3,2
Substancje nierozpuszczalne w H2O  %
max 0,10
Zawartość Fe2O3 %
max 0,03%
Zastosowanie
Produkcja szkła wodnego, materiałów ściernych.

 

Zalecenia BHP i PPOŻ
Ostre krawędzie kawałków szkliwa mogą zranić skórę. Pył szkliwa działa drażniąco na błony śluzowe i skórę. Produkt niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

 

Pakowanie i transport
Dostarcza się luzem, lub w workach "big-bag", krytymi i otwartymi środkami transportu kolejowego i drogowego.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

 

Przechowywanie
Otwarte składowiska o utwardzonej powierzchni.

 

Utylizacja odpadów
Szkliwo w postaci odpadu przy zwrotach ze składowisk magazynów dystrybucyjnych po operacjach przemieszczania i załadunku może być surowcem do produkcji szkła wodnego.