SZKLIWO POTASOWE
(KWAS KRZEMOWY, SÓL POTASOWA)

 

 

Charakterystyka ogólna
Bezkształtne kawałki pokruszonej tafli o kolorze niebieskawo-zielonym.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2+K2O %                                        
min. 99,5
Moduł molowy 3,3 - 4,3
Moduł wagowy 2,1 - 2,8
Zawartość Na2O %
max. 0,3Zastosowanie
Produkcja szkła wodnego potasowego.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Ostre krawędzie kawałków szkliwa mogą zranić skórę. Pył szkliwa działa drażniąco na błony śluzowe i skórę. Produkt niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Dostarcza się luzem lub w workach "big-bag", krytymi i otwartymi środkami transportu kolejowego i drogowego.

Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie
Zadaszone składowiska o utwardzonej powierzchni.

Utylizacja odpadów
Produkt nie jest niebezpieczny ze względu na słabą rozpuszczalność. Szkliwo w postaci odpadu przy zwrotach ze składowisk magazynów dystrybucyjnych po operacjach przemieszczania i załadunku może być surowcem do produkcji szkła wodnego potasowego.