Ogłoszenie - Firma audytorska2017-08-21 10:49:25

Rada Nadzorcza
Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI  Spółka Akcyjna
42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1


zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.