Ogłoszenie - badanie sprawozdania finansowego2018-08-28 06:19:17

Rada Nadzorcza Spółki

Zakłady Chemiczne RUDNIKI Spółka Akcyjna

42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1

 

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. z siedzibą w Rudnikach k/Częstochowy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.