RUD - BRUK

koncentrat

 

Charakterystyka ogólna
Mieszanina krzemianów z antyzbrylaczem i stabilizatorem ceramicznym w postaci proszku.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Gęstość nasypowa [g/cm3] 1,1 - 1,2
Ph 2%-ej zawiesiny w wodzie  [minimum] 9,5

Zastosowanie

Produkt służy do sporządzania mieszaniny z piaskiem, która stanowi podsypkę do układania oraz do wypełniania fug różnego typu kostek i płyt chodnikowych równoczesnym zablokowaniem wzrostu roślin.


Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na alkaliczność i pylistą postać mieszanina może działać drażniąco na oczy i skórę. W przypadku kontaktu substancji z oczami lub skórą przemyć je natychmiast dużą ilością wody . Stosować odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Niepalne. Nie podtrzymuje palenia.

Przechowywanie
Szczelnie zamknięte pojemniki lub worki.

Informacja ekologiczna - utylizacja odpadów
Świeżo rozsypany proszek zmieść i dać do pojemnika w którym był przechowywany. Proszek zabrudzony użyć jako składnik podsypki lub zebrać oddzielnie do pojemnika. Dalsze postępowanie - zgodnie z zaleceniami terenowej placówki ochrony środowiska.